Tájékoztató 2019. évi tagsági kérelemről és megújításról

A Napfogyatkozás Egyesület egy olyan szakmai közösség, amely azért dolgozik, hogy a halál, és más veszteségek okozta gyász feldolgozásához mindenki segítséget kaphasson. Ezért a gyászolóknak segítséget nyújt, szakembereket képez, a széles társadalom számára ismeretet terjeszt és szemléletet formál. Az egyesület együttműködési alapon és a valós igényekre reflektálva végzi tevékenységét. 

Várjuk tagjaink közé azokat, akik céljainkkal és missziónkkal egyetértenek, és tevékenységeinkben is aktívan részt kívánnak venni. Mivel a tagság egy évre szól, ezért 2018-ban, vagy korábban már jelentkezett tagjainkat is kérjük a tagságuk megújítására. A tagok és tagságra jelentkezők számára a Napfogyatkozás Egyesület Alapszabálya ITT elérhető.

Az alábbiakban kiválaszthatod, milyen formában kívánsz a Napfogyatkozás Egyesület tevékenységébe bekapcsolódni. Amennyiben tagságot, vagy közösségi részvételt választasz, a tagdíj / közösségi díj befiztése tárgyévre, 2019. december 31.-ig tartó időszakra vonatkozik.

Adataink:

Napfogyatkozás Egyesület 1133 Budapest Hegedűs Gy u. 92. 1/25
Adószám : 18173486-1-41
Bankszámlaszám : 11705008-20475424

Tagsági formák:

 1. Teljes tagság (5000 Ft / év)

A tagságot egy, az egyesülettel való intenzívebb és kölcsönösségi alapú együttműködésként fogjuk fel, amelynek során az egyesület és a tagok vállalásai is megjelennek.

A tagok számára az egyesület

–          megjelenési lehetőséget biztosít megújult honlapján (gyászfeldolgozó csoportok meghirdetése, gyászcsoportvezetők adatbázisában történő megjelenés, cikkek formájában).

 • –          rendszeres esetmegbeszélő konzultációkat tart
 • –          elindítja a szupervízió lehetőségét a gyászcsoportvezető tagoknak
 • –          kedvezményes részvételt biztosít az egyesület által szervezett konferencián és eseményeken
 • –          a tagokkal közösen szakmai protokollt fogalmaz meg
 • –          hírlevél formájában rendszeres tájékoztatást nyújt az egyesületi hírekről

A tagok vállalják:

 • –          részvétel a szakmai protokoll megfogalmazásában
 • –          a gyász- és veszteség feldolgozással kapcsolatos szakmai munkájuk során a szakmai értékek és protokoll betartását
 • –          részvétel évente két konzultáción
 • –          részvétel évente egy alkalommal a közgyűlésen
 • –          önkéntes vállalást tesz az egyesület működésébe, szakmai munkájába való bevonódásként (pl. munkacsoport részvétel, esemény előkészítés, megvalósítás, stb.). Az önkéntes vállalás mértékét a tag határozza meg.

2 Közösségi részvétel (2000 Ft /év)

A Napfogyatkozás Egyesület a gyásszal foglalkozó szakemberek és a gyászolók szélesebb közössége is egyben. Fontosnak tartjuk, hogy ez a közösség bővüljön, mindenki megtalálja a számára szükséges információkat, partnereket. Ezért az éves közösségi díj keretében

 • –          hírlevél formájában tájékoztatjuk a közösség tagjait híreinkről, eseményeinkről
 • –          közösségi eseményeket szervezünk, ahol személyes találkozásra is van lehetőség (pl. juniális)
 • –          szakmai támogatást, segítséget nyújtunk

A közösségi részvétellel a tevékenységeinkkel való egyetértést és a közösségi elköteleződést fejezed ki. A közösségi tagoktól azt kérjük, hogy a gyásszal kapcsolatos munkájuk során az egyesület által kialakított szakmai értékeket és protokollt tartsák be.

 1.       Támogató

A támogatóink köréhez tartozóknak nem szükséges szakmailag, vagy érintettként az egyesület tevékenységéhez kapcsolódni. A támogatás mértékét a támogató határozza meg. Az egyesület a támogatókat honlapján megjeleníti (kérésre anonimitást biztosít).

A tagsági jelentkezést illetve megújítást az alábbi linken kitöltött online jelentkezési lap kitöltésével és a választott tagdíj befizetésével válik véglegessé.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGarRK6PKleMjafqsEL3BEhyEuU-LazaiwkS02zlfw__nyWg/viewform

Várunk tagjaink közé!