A Napfogyatkozás Egyesület története:
1996-ban Polcz Alaine és Farkas Lőrincné vezetésével megalakult egy munkacsoport, amelynek tagjai olyan segítő foglalkozású szakemberek, akik munkájuk során kapcsolatba kerülnek gyászoló emberekkel. 1998-2000 között a csoport a Magyar Hospice Egyesület Napfogyatkozás munkacsoportjaként működött. 2001-től – feladatköreinek bővülésével – önálló szervezetté alakult, Napfogyatkozás Egyesület néven.

A Napfogyatkozás Egyesület az első hazai szervezet, amely fő céljainak a gyászolók segítését és a gyász
kérdéseinek vizsgálatát tekinti. Létrejöttét elsősorban az indokolta, hogy Magyarországon a gyászolók egyéni és csoportos (önsegítő és professzionális) támogatásának szervezeti keretei nem alakultak ki, a társadalom tagjai a gyásszal kapcsolatban csekély, s helyenként téves ismeretekkel rendelkeznek. Magyarországon a gyászkultúra elhalványult, a gyászolás hiánya (pl. az “erős", a gyászon önmagát hamar “túltevő" ember képe) téves értékké vált, a segítő foglalkozásúak képzésének ez a témakör általában nem része. Az egyesület létrehozását az indokolta, hogy Magyarországon a gyászolók egyéni és csoportos (önsegítő és professzionális) támogatásának szervezeti keretei nem alakultak ki, a társadalom tagjai a gyásszal kapcsolatban csekély, helyenként téves ismeretekkel rendelkeznek. A gyászkultúra elhalványult, a gyászolás hiánya vált értékké, a segítő foglalkozásúak képzésének ez a témakör általában nem része.

Polcz Alaine örökségét az egyesület most megújult formában viszi tovább, ahogy a 2016-ban
újrafogalmazott missziónkban is összefoglaltuk:

A Napfogyatkozás Egyesület egy olyan szakmai közösség, amely azért dolgozik, hogy a halál és más veszteségek okozta gyász feldolgozásához mindenki segítséget kapjon. Ezért a gyászolóknak segítséget nyújt, szakembereket képez, a széles társadalom számára ismereteket terjeszt és szemléletet formál.
Az egyesület együttműködési alapon és a valós igényekre reflektálva végzi tevékenységét.

A Napfogyatkozás Egyesület céljai:
– a társadalom figyelmének felhívása a gyászolók és az egyéb veszteségeket átélők (munkahelyüket
elveszítők, házasságukat illetve párkapcsolatukat felbontók, csonkoló műtéten átesettek stb.)
nehézségeire, támogatásuk fontosságára
– gyászolók segítése: az egyéni és csoportos támasznyújtás kereteinek megteremtése
– a gyász külföldi szakirodalmának feldolgozása, ennek az ismeretanyagnak a hazai viszonyokhoz való
adaptálása
– gyásszal kapcsolatos képzések és konferenciák szervezése
– gyásszal foglalkozó kiadványok (könyvek, tanulmányok) megjelenésének elősegítése
– szakmai fórum megteremtése a gyásszal és egyéb veszteségekkel foglalkozók számára, a szakemberek
közötti együttműködés elősegítése

Alapszabályunk megtekinthető itt:  A Napfogyatkozás Egyesület Alapszabálya 2017.
Közhasznúsági jelentések
Beszámoló.2014
beszámoló.2015
Beszámoló.2017

Közhasznúsági jelentés 2018.