Jelen tájékoztató a www.gyaszportal.hu honlap üzemeltetője, a Napfogyatkozás Egyesület adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatója, melyen keresztül részletesen tájékozódhat a Napfogyatkozás Egyesület adatkezelési gyakorlatáról, azaz, hogy mi történik az Ön adataival a Napfogyatkozás Egyesület (a továbbiakban: Egyesület vagy Adatkezelő) szolgáltatásainak igénybevétele során.

Egyesületünk elkötelezett ügyfelei személyes adatainak védelmében. Ennek érdekében a Napfogyatkozás Egyesület a személyes adatokat bizalmasan, a hatályos európai és magyar jogszabályoknak megfelelően kezeli, különös tekintettel az alábbi jogszabályokra:

  • Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR),
  • az információs     önrendelkezési            jogról   és         az információszabadságról szóló              évi       CXII.   törvény (Infotv.);
  • a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Felnőttképzési tv.)
  • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);
  • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.);
  • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.).
  • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számtv.)

A GDPR 13. cikke alapján a Napfogyatkozás Egyesület az adatok kezeléséről az alábbi tájékoztatást adja:

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓNK ELOLVASHATÓ ITT :
NAPFOGYATKOZÁS EGYESÜLET_külső adatkezelési tájékoztató_FINAL_VÉDETT