Az egyesületi munkánk szempontjából az alábbiakat emelnénk ki a 2019. évi CXI. törvény egyes törvényeknek az egészségügyi szolgáltatások fejlesztésével, valamint az egészségügyi szolgáltatások visszaszorításával összefüggő módosításokkal kapcsolatban, iránymutatásul a gyászkísérő tevékenységetekhez:

A képzéseink nem szakképzések, felsőoktatási végzettséggel egyenértékű végzettséget nem adnak, és nem  szakmát adó képzések. Ennek értelmében ezek elvégzése képesítést és nem jogosultságot jelent. A korábbiakban is jeleztük és kértük, hogy a képzésről kiállított tanúsítványnak megfelelően használjátok az elnevezéseket. A különféle képzéseink szerint ez az alábbiakat jelenti:

 • Gyászcsoportvezetés (és ennek alterületei: gyermekek gyásza, sérült gyermeket nevelő szülők veszteségei, illetve vendégbabák csoportok vezetése) képzés
  Az egyesület az önsegítő csoportok elindulását és elterjedését segíti elő gyászolók számára. Ezekben a csoportokban a közös élethelyzetben lévők kölcsönös támogató közösségének létrehozása a célunk, amelynek sajátosságairól szóló tudást, a csoport tematikájának folyamatát és csoportvezetési (facilitációs) technikáit adjuk át. Meggyőződésünk szerint az önsegítő sorstárs közösségek kialakítása olyan teret tud adni a gyászmunka természetes folyamatának, amelyet a hagyományos közösségi rítusok hiányában nehezen lehet kialakítani. Ezért az önsegítő csoportokat a szociális munka fogalmai szerint az aktív és önmagukért cselevő közösségek létrehozásának módszereként értelmezzük. Ebben a csoportvezetők nem terapeuták, hanem facilitátorok, akik megszervezik és tematizálják a csoporttalálkozókat, a kereteket tartják. Az egyesület alapítása óta fontosnak tartjuk, hogy ezek a közösségi terek létrejöjjenek és a gyász természetes folyamatát önsegítő csoportok formájában segítsük. A képzésen és a végzett csoportvezetők számára konzultáció, csoportos esetmegbeszélés lehetőségének biztosításával is egyértelművé tesszük a komplikált gyász sajátosságait és elhúzódó gyászzavar esetén javasoljuk a szakképzett pszichoterapeuta bevonását. A továbbiakban is a kompetenciahatárok figyelembevételére, felelős működésre és az elnevezés megfelelő használatára kérünk benneteket ezzel kapcsolatban.
 • Támasznyújtás pre- és perinatális gyász esetén című továbbképzés: elsősorban az egészségügyi dolgozók számára tartott egy napos továbbképzés a korai veszteség gyászának sajátosságairól, egyben tapasztalatmegosztó alkalom. A képzés egy olyan tudásanyagot ad át, amelynek eredményeként a résztvevők saját végzettségüknek megfelelő munkakör ellátása során a gyászolókkal megvalósított kommunikációjukban empatikusabbak és a magabiztosabbak tudnak lenni. Módszertant, szemléletet és tudást kapnak a saját munkakörük hatékonyabb elvégzéséhez.
 • A gyász lélektana című egynapos továbbképzés nyitott az érdeklődők, szakemberek számára, a gyászcsoportvezetéshez pedig kötelező képzéselem. A gyász, a halál és a gyászolók kíséréséhez szükséges elméleti tudás megszerzése valósul meg előadás formájában. A képzésen elhangzottak a résztvevők végzettsége szerint végezhető tevékenységekhez adnak egy kiegészítő információs bázist, érintettek számára egy mélyebb tudást a gyászról.
 • Gyásztanácsadó képzés: a képzés nem szakmát, vagy szakképzettséget adó továbbképzés, terápiára nem jogosít. Az egyéni segítő tevékenység formájában a törvényi előírás szerinti kritériumoknak megfelelő végzettséggel együtt használható. Ezt a képzés kiírása / elvégzése és lezárása során is egyértelművé tesszük, a törvénynek nem megfelelő megnevezés / tevékenység megvalósítása és ennek következményei a tanácsadót terhelik.

Az egyesület szakmai közösségként továbbra is támogatást nyújt a

 • –          a képzéseinket elvégzettek számára hírlevéllel és közös programokkal, valamint megkeresésre egyénileg, kiscsoportban;
 • –          konzultációk biztosításával;
 • –          csoportos esetmegbeszélés rendszeres biztosításával;
 • –          a honlapon elérhető anyagokkal.

Az egyesület nem végez jogi képviseletet és nem ad jogi állásfoglalást, kérjük, hogy a végzettségeteknek megfelelő működési feltételeitekkel kapcsolatban tájékozódjatok jogosultságaitokról. A jelenlegi tisztázatlan jogi helyzetben felelősen nem tudunk többet tenni, mint mind a honlapon, mind a képzéseken résztvevők számára egyértelművé tenni, milyen keretekben tartjuk a képzéseinket. Mi a továbbiakban sem tudunk felelősséget vállalni a jogosulatlan használattal kapcsolatos következményekért az egyéni ügyfelekkel végzett munka esetén. A gyászfeldolgozó csoportokat pedig önsegítő csoportokként (javasoltan önkéntesen, illetve a csoport feltételeinek költségeit fedező díjazásért) tudjuk az egyesület keretében meghirdetni, szakmailag támogatni, mert így tartjuk a missziónkkal (önsegítő közösségek elterjedése) és a csoportforma sorstársi önsegítő jellegével összeegyeztethetőnek.

A gyászolókkal végzett munka során ugyanakkor több helyről kaptunk információt arról, hogy sokan nyilatkozatot íratnak alá az ügyfeleikkel, csoporttagokkal, az alábbi tartalommal:

 • –          a GDPR szabályozásnak megfelelő titoktartási, adatkezelési keretek,
 • –          a segítő képesítéséről szóló tájékoztatás,
 • –          a gyászkísérés keretei kiemelve, hogy nem terápiás folyamat,
 • –      tájékoztatást arról, hogy elhúzódó gyászzavar esetén, vagy ha más okból szükségét látja a segítő pszichoterapeutához irányítja az ügyfelét.

Ez a nyilatkozat valószínűleg nem véd a törvény szankciói ellen, ugyanakkor ajánljuk, hiszen nagyban hozzájárul a segítő és a gyászoló közötti nyílt kommunikációhoz, egyértelmű szerződéshez. Ennek pontos tartalma ugyanakkor szintén függ a segítő végzettségéről, a munkájától, így ezt egyedileg tudjátok megfogalmazni, ügyvéddel megfogalmaztatni.

Az egyesület követi az ügyben történő fejleményeket:

 • –          képzési tevékenységgel kapcsolatos törvényi változások,
 • –          a fenti törvénnyel kapcsolatos jogszabály alkotási folyamat,
 • –          a törvénnyel kapcsolatos joggyakorlat.

Jeleztük részvételi szándékunkat a Mental-For Csoport által koordinált további lépésekkel kapcsolatban mint támogató és aktívan résztvevő szervezet.

Az egyes lépésekkel kapcsolatban, fejlemények kapcsán a munkánkra és a nálunk végzett csoportvezetők, szakemberek munkájára / végzettségük használatára vonatkozó további információkat is meg fogjuk osztani.

Köszönjük, ha a gyászcsoport vezetés, gyásztanácsadás során felmerülő kérdéseitekkel a továbbiakban is megkerestek minket a napfogyatkozas@gyaszportal.hu email címen közvetlenül. Nekünk is sokat segít a közös munka koordinálásában, ha az aktív gyászkísérő munkát végzők részéről konkrét kérdések fogalmazódnak meg.

2020 február 24.