A gyász – tabu vagy trend?
Változó attitűdök és szakmai irányok

A Napfogyatkozás Egyesület konferenciájának aktualitását a veszteségekkel és gyásszal kapcsolatos attitűdváltozások hívták életre, amelyekre érdemes reflektálni szakmai és közösségi szinten egyaránt. A reflexió során több kérdés is felmerül.

Valóban tabu-e még a halál és a veszteségekkel kapcsolatos gyász úgy, ahogy ezt már szinte közhelyszerűen halljuk ismételve? Milyen új irányzatok, megközelítések jelennek meg a halál és a gyászfeldolgozás kapcsán a társadalmunkban, segítő szakmákban és a közösségekben?
Ezeken a kérdéseken keresztül indítjuk el a közös gondolkodást, tudásátadást és tapasztalatcserét a konferencia keretében változatos témákban.

A konferencia olyan átfogó megközelítésmódot kíván nyújtani, amely a szakemberek széles köre számára nélkülözhetetlen a munkájuk során.

Időpont: 2019. december 6.

Kiket várunk a rendezvényre?

– az egyéni és csoportos módszerekkel dolgozó segítő szakembereket,
– egészségügyi területen dolgozókat,
– pedagógusokat, oktatási területen és gyermekekkel foglalkozó szakembereket,
– HR és ügyfélkapcsolati vezetőket és munkatársakat,
– szociális területen dolgozó szakembereket.

A konferencia programja

9.00: “A gyász – tabu vagy trend?” – Köszöntő és bevezető előadás
(Kánya Kinga, Szociológus, gyásztanácsadó, Napfogyatkozás Egyesület elnöke)

9.30: Az előgyász – elméleti háttere és gyakorlati alkalmazása
(Ferber Eszter – Kapcsolatanalitikus, művészetterapeuta és gyásztanácsadó )

Előadásom bevezető részében áttekintem a gyász hét, gyászként klasszikusan ritkán el- illetve felismert fajtáját; majd ezek egyikeként térek rá részletesebben az előrevetített, megelőlegezett, más néven az előzetes, röviden előgyászra. Sorra vesszük, melyek azok a legjellemzőbb élethelyzetek és szociális helyszínek, melyeken leggyakrabban kezdjük gyászolni azt, akinek vagy aminek az elveszítése még csak gyanítható vagy várható; majd kitérünk arra, vajon milyen funkciója lehet az előgyásznak; milyen hatása van a veszteség elszenvedésére, az azutáni gyászra, és milyen helyiértéke a feldolgozás egészére nézve.
Az elméleti rész után kitérünk arra is, hogyan készülhetünk fel és könnyíthetjük meg előzetesen az elengedést – mind a magunk, mind szeretteink, valamint az általunk gyászterápiásan kísért érintettek számára.

10.30: Kávészünet

11.00: Tabuk és trendek a gyászban az eltérő szakmai területeken – pódiumbeszélgetés

Meghívott vendégek:
Dr. Bíró Eszter – Tanácsadó szakpszichológus, családterapeuta (Magyar Hospice Alapítvány)
Csiznier Kovács Andrea – Sorstárs mentor, gyászcsoportvezető (Találj Magadra Egyesület)
Mezei Andrea – PCC coach / mentor coach, szervezetfejlesztő (Delta Source), a PAF Az emberibb egészségügyért alapítvány elnöke
Singer Magdolna – író, gyásztanácsadó, mentálhigiénés szakember
Moderátor: Kánya Kinga

12.30: Szendvics ebéd

13.30-14.30
Új irányzatok, megközelítések és sajátosságok a gyászkísérésben 

Választható műhelyek

Vendégbabák csoport – Tabu-e még, trend-e már?
A műhelyt vezeti: Pintér Ilona, gyásztanácsadó, gyászcsoport vezető

Egy magzat vagy egy újszülött elvesztése alapokat megingató veszteség. Nem hasonlítható más, kényszerű elbúcsúzáshoz valamely szerettünktől.
Változott-e, változik-e a megélés és a megítélés ezen a téren a világ és a világnézet változásával? Kinek van „dolga” az átélt tragédiával?
Hogyan alakul, tapasztalható-e fordulat a környezet reakciójában a szűkebb és tágabb szociális térben? Kinek a kezében van a feldolgozás, továbblépés lehetősége, avagy kell-e a szaksegítség vagy elegendő a szerető család, barátok? Túl sok vagy túl kevés a hozzáértő, gyászolókat támogató lehetőség? Van-e és milyen a hatása egy újabb várandósság kapcsán?

Ezen a műhelyen közös gondolkodásra hívom azokat, akik ezt a programot választják a konferencián. Eddigi tapasztalataim, megéléseim megosztásával szeretnék ehhez a kényes és fájdalmas témához teret nyújtani az érdeklődőknek, érintetteknek vagy szakembereknek.
A műhely maximális létszáma 15 fő.

Távolságban megélt veszteségKülföldre költözött gyerekek szüleinek veszteségei és hatása a családi rendszerekre
A műhelyt vezeti: Kánya Kinga, szociológus, gyásztanácsadó, tréner

A gyermekek külföldre költözése egyre növekvő tendencia, akár időlegesen, akár már a családalapítás során. A távolság, a kapcsolattartás új módjai ellenére is fájdalmas és nehezen megélhető tapasztalat. A rendszeresség, a jelenlét minőségének átalakulása, családi szerepek megélésének korlátai kihívások elé állítják a szülőket, nagyszülőket. Hogyan lehet feloldani azt az ellentmondást, hogy a gyerekek boldogulása és a jövője szempontjából meghozott döntés egyben egy veszteség is? Hogyan lehet ebben a helyzetben megküzdeni a hiánnyal, a magánnyal, a veszteséggel? Milyen támogatást tudnak adni egymásnak a hasonló helyzetben lévő szülők? Milyen formában lehet újrastrukturálni az életet? 
Miért fontos ezekre a folyamatokra odafigyelnünk és hatásait elemeznünk – akár a családi kapcsolatokban, akár a közösségi, munkahelyi viszonylatokban?
A műhelyen ezekre a kérdésekre keressük a választ  szakemberek és érintettek részvételével.
Maximális létszám: 15 fő

Remény és veszteség hálójában – a kétarcú valóság az asszisztált reprodukció folyamatában
A műhelyt vezeti: Geiszbühl-Szimon Petra, mentálhigiénés segítő szakember, NLP coach, gyászcsoport vezető

Trend: Magyarországon évről-évre nő az asszisztált reprodukciós eljárásban résztvevő párok száma. Tabu: az elsőre sikeres folyamat is jelentős lelki terheléssel jár a fizikai behatások mellett, a reményteliséget árnyékként kísérik a kétségek, nehéz döntések. Az eljáráshoz, az időben egymást szorosan követő, többszöri beavatkozáshoz számos veszteség kapcsolódik, melyek legtöbb esetben nevesítve sincsenek. Attól a pillanattól fogva, hogy a pár a természetes fogantatás lehetőségét elengedve elindul a meddőség kivizsgálásának és kezelésének útján, életük gyökeresen megváltozik…

Műhelyünkön feltérképezzük a lombik világának rejtett, kevésbé tudatosított oldalát is annak érdekében, hogy segítőként hitelesebben lehessünk jelen a folyamatban résztvevő, vagy arra készülő párok mellett. Mindeközben ránézünk a témával kapcsolatos saját érzéseinkre, reflexióinkra.

Coaching és gyászkísérés – átfedések és módszerek
A műhelyt vezeti: Szabó Márta, gyásztanácsadó, coach, pedagógus

Egy változás, elakadás támogatása során mindig találkozunk az ügyfeleink vesztességeivel is. Gyászoljuk az ismert helyzet biztonságát, a változás előtti élethelyzet kapcsolódásait, struktúráját, sok esetben, kívülről jövő változások kapcsán megjelenik a kontrollvesztés élménye, az új helyzetben kudarcaink, félsikereink kapcsán kompetenciaérzésünket veszíthetjük el. Sokszor maga a változás egy veszteségből indul, és így a folyamat során értékrendszerünk, hiedelemrendszerünk is sérül, átalakul.

Miként vannak hatnak korábbi veszteségeink, megküzdési stratégiáink magánéleti és üzleti eredményességünkre, sikerességünkre? Hogyan segítheti ügyfeleink folyamatát,a veszteségek megélése? Mit kezdjünk a folyamatban váratlanul felbukkanó korábbi veszteségekkel? Hogyan támogathatjuk ügyfeleinket, ha közös munkánk ideje alatt haláleseti vagy más veszteség miatti gyászt él meg? Honnan ismerjük fel kompetenciahatárainkat, szakemberi segítség szükségességét? Miként fejleszthetjük magunkban a veszteségekkel való munkához szükséges kompetenciáinkat, egyáltalán melyek ezek? Hogyan segíthetik coaching eszközeink, tapasztalataink a gyászkísérést, a gyászkísérés mely elemei segíthetik a coaching folyamatokat?

14.30-14.45 szünet

14.45-15.45
Saját élményű módszertani csoportok

A résztvevők a választott csoportban saját témájukkal, tapasztalatuk és megéléseik megosztásával ismerhetik a csoportmódszereket.

Én, mint segítő – Művészetterápiás workshop
Vezeti: Ferber Eszter

Halálkészség? Önzetlenség? Bátorság? Ártatlanság? Boldogság? Mi a legfontosabb segítői tulajdonságod? Mi kell ahhoz, hogy segítsd a gyászolót? Milyen készségeket szeretnél még felfedezni, elsajátítani vagy megerősíteni magadban? Van olyan is, amit legszívesebben levetkőznél vagy kioltanál? S mindezt hogyan? Művészetterápiás műhelyünkön ilyen és hasonló kérdések nyomába eredünk, és az alkotás szupererejét használva haladunk a terveink, vágyaink, elképzeléseink felé.
A műhelyen való részvételhez semmiféle előzetes művészeti ismeret vagy jártasság nem szükséges! Az eszközöket a foglalkozás vezetője biztosítja.

Halál Kávéház
Vezeti: Geiszbühl-Szimon Petra

A Halál Kávéház egy nemzetközi mozgalom, melynek keretén belül 2011 óta a világ 51 országában közel 10 000 Halál Kávéházat tartottak. E mozgalomhoz csatlakozva, egyfajta küldetésként Budapesten 2015 óta kínálunk lehetőséget bárkinek arra, hogy egy csésze kávé mellett nyílt beszélgetésen vegyen részt a halálról, elmélkedjen az élet végességén, így az értelmén is. 
Nekünk, segítő hivatásúaknak kiemelten fontos, hogy az emberi élet múlandóságáról, a halálról-, meghúzódó félelmeinkről, és ehhez kapcsolódó kérdésekhez is nyíltan tudjunk viszonyulni. Úgy tudunk hitelesen jelen lenni egy segítő kapcsolatban, ha mi magunk tudunk és merünk beszélni ezekről a hétköznapi életben sok esetben kerülendő témákról.
Műhelyünk nem más, mint egy kellemes hangulatú, nyitott légkörű Halál Kávéház beszélgetés, ahol a halállal kapcsolatos bármely témában másokhoz kapcsolódva lehet kérdezni, elmélkedni és így a közösségi élményben, egymás nézőpontjának megismerésén át gazdagodni. 

Mindfulness a gyászkísérésben
Vezeti: Takács József és Rácz Katinka

A mindfulness lehetővé teszi a saját érzéseink, gondolataink monitorozását, ugyanazzal az elfogadó, nyitott és együttérző attitűddel melyet a klienseink számára is biztosítunk. A tudatos jelenlét gyakorlásával fejlesztjük magunkban az elfogadást a nehéz, vagy nem kívánt tapasztalásokkal szemben, megtanulva együtt lenni ezen élményekkel, ahelyett hogy elkerülnénk, eltolnánk vagy elnyomnánk őket. A foglalkozás során a mindfulness gyakorlatával és szemléletmódjával ismerkedünk, ami nagyon hatékony segítséget jelenthet az érzelmi túlterheltség, a kiégés, vagy az áttételes gyász kezelésében.

Életem értelme – Mesékkel a segítők segítésében
Vezeti: Békési Tímea

Nagy öröm, hogy egyre több szakember szerez speciális tudást a gyászfeldolgozás segítéséhez, amely gyász ritkán jár egyedül, így akár egyéni, akár csoportos formában segítünk, nagyon sokféle sorssal és problémával találkozunk munkánk során. Szükség van tehát az öngondozásra, a már bevált esetmegbeszélőkre és szupervízióra, de ha már a hagyományos kultúránál tartunk, miért ne hívnánk segítségül a mesék erejét, tudását és ősi bölcsességét? Hiszen évezredek óta segítenek minket e történetek megbirkózni az élet kihívásaival, s amelyeket immár terápiás eszközként kaptunk vissza.
A konferencián tartott workshopon lehetőség lesz egy kis ízelítőt kapni a Metamorphoses Meseterápia alkotó-fejlesztő foglalkozásból, megmutatva, hogyan használhatjuk a mesék erejét a gyászfeldolgozással foglalkozó szakemberek segítésében.

Gyász – tematikus szupervízió, mint a tanulás és öngondoskodás formája
Vezeti: Kánya Kinga ás Szabó Márta

Ebben a módszertani csoportban a résztvevőknek alkalmuk van a csoportokkal, egyéni ügyfelekkel, kliensekkel, páciensekkel folytatott gyászkísérő és/vagy veszteségeket is érintő segítő munka tapasztalatainak a feldolgozására, esetek megbeszélésére, közös tapasztalatcserére.
Támogató légkörben fogalmazhatod meg munkád során felmerülő kérdéseidet, a téged foglalkoztató témákat, megkeresve ezekre az egyéni válaszaidat.  Téma lehet: Tanácsadás, csoportvezetés elkezdése, gyakorlata, esetfeldolgozás, határok kezelése, gyászmunka és érzelmek kezelése, nehéz helyzetek, félelmek, a saját és az ügyfél helyzetének az elkülönítése, bevonódás. 
A megosztás, a közös gondolkodás segítség minden résztvevőnek, és egy közös erőforrás. A csoportos szupervízió kapcsán konkrét, a résztvevők által hozott témákkal dolgozunk, de lehetőség van saját téma nélkül is a részt venni, tanulni a szupervízión.

A műhelyek ideje alatt bejelentkezés alapján 30 perces egyéni segítő beszélgetésre is van lehetőség gyásztanácsadóinknál:

Huszár Annamária
Biblioterapeuta, metamorphoses meseterapeuta, párkapcsolati- és gyásztanácsadó

Eredeti végzettsége könyvvizsgáló, igazságügyi könyv-, adó- és járulékszakértő. Professzionális racionalizmusát, tapasztalatait ma is kamatoztatja a gazdasági életben. Szerencsére időközben figyelme az emberi kapcsolatok, a párkapcsolati problémák, a női létezés különféle aspektusai, lehetőségei felé fordult. Éles váltással hospiceban önkénteskedett, majd a gyász feldolgozásának segítése került a fókuszába. Gyász- és válás tanácsadóként kezdte a segítő foglalkozást. A Pécsi Tudományegyetemen biblioterapeuta, a Metamorphoses Meseterápiás Egyesület keretei között meseterapeuta végzettséget szerzett. Jelenleg családterapeutának képződik a Családterápiás Egyesület keretei között, valamint az érzelmi intelligenciafejlesztő, személyiségfejlesztő szakmát tanulja. A Feldmár Intézet alapításától kedve része az Intézet életének, 2013 óta az Intézet egyik vezetője. Csoportokat, tréningeket vezet, de egyéni tanácsadóként is számíthatsz rá.

Timár Julianna
Szociális munkás, Biblia-alapú lelkigondozó, gyászcsoportvezető, gyásztanácsadó

Két évtizede dolgozom a Bethesda Gyermekkórházban, ahol balesetet szenvedett, illetve betegséget hordozó gyermekek szüleit segítem.  A szülőkkel való közös munka során jöttem rá, hogy bár a korai szakaszban elengedhetetlen az aktív – krízisintervenciós – segítségnyújtás, de a későbbiekben ez nem elég. Ahogy az idő telik, egyre súlyosabb teherként nehezedik a családokra, a sokszor fel nem ismert és ki nem mondott gyász, melyet gyermekük egészségének, álmaiknak, a remélt jövőképnek, stb. elvesztése okoz. Ennek felismerése, kimondhatósága, megélhetése a hozzátartozók gyógyulásának nélkülözhetetlen része. A gyászkísérés mikéntjét számomra az alábbi idézet foglalja össze:  „..arra van szükségem, hogy halljam tőled: elismered mekkora fájdalmat érzek. Arra van szükségem, hogy halljam tőled: velem érzel kétségbeesésemben. Ha meg akarsz vigasztalni, közel kell jönnöd. Gyere ülj ide mellém a gyászolók padjára!”(Korai Sirató c. könyv) 

Szilvágyi Beatrix
business, management és életvezetési coach, senior tréner, gyásztanácsadó

1997 óta hivatásom emberek fejlődését támogatni, segíteni. Vállalati szférában dolgozom csoportokkal és egyénekkel azon, hogy a munkájukból vagy pozíciójukból fakadó nehézségekkel hogyan tudnak könnyebben megküzdeni, egy-egy helyzetet jobban megoldani. 2009-ben kezdtem el coach-ként magánszemélyekkel is foglalkozni. Klienseimnél egyre többször találtam magam szemben a veszteség több formájával is (költözés, válás, munkahely váltás, halál), ezek a témák persze még a vállalati tréningeken is felmerültek. Ekkor határoztam el, hogy behatóbban megismerkedem a veszteség témájával, és 2014-ben elvégeztem a Napfogyatkozás Egyesület „Gyászcsoportvezető”, később a „Gyásztanácsadó” képzését. Első csoportomat 2014-ben indítottam, azóta is folyamatosan tartok csoportos foglalkozásokat és egyéni coachingot a témában Veszprém megyében. Idén novemberben
indítom a következő csoport Tapolcán.
„Találj egy helyet önmagadban,
ahol ott van az öröm,
és az öröm legyőzi a fájdalmat!“
(Joseph Campbell)

Szabóné Hasenfracz Orsolya

“Nem az vagy, ami történt veled, az vagy, amivé válni akarsz.  (Carl Gustav Jung)

Sokan sokféleképpen térhetünk le a saját utunkról és keressük a valódi helyünket ebben a világban. Lehet ez egy gyermekkori sérülés eredménye, egy veszteség feldolgozatlan gyásza, egy fájdalmasan végződő párkapcsolat nyomán kialakult érzelmi zűrzavar vagy egy, az életkorral, identitással kapcsolatos válság kétségbeesése. Gyakran előfordul, hogy akármennyire is szeretnénk, a legnagyobb kitartással és a legerősebb akarattal sem találjuk a kiutat, és újra meg újra ugyanabban a gödörben találjuk magunkat.

Hogy feltehesd a saját kérdéseidet magadnak, megtaláld a megfelelő válaszokat rájuk, valamint felszabadítsd a szükséges erőforrásaidat, feltétel nélküli elfogadással, empátiával, szerteágazó szakmai tapasztalataimmal, és különböző terápiás eszközökkel tudlak támogatni és erősíteni téged.
Hiszem, hogy maga a szeretettel és értő figyelemmel teli kapcsolat az, amely gyógyít, és amely felül tudja írni a korábbi kapcsolati sérülések mintáit.
Hiszem, hogy mindenki rendelkezik a szükséges tudással, képességekkel, erővel a saját életének, sorsának rendbe tételéhez, és ezzel együtt nagyon sokszor szükség lehet külső támogató erő jelenlétére a továbblépéshez. Ezt a támogató energiát kaphatod meg nálam az egyéni találkozásokon.

 

15.45-16.00 Szünet

16.00-17.00
Új irányzatok, megközelítések és sajátosságok a gyászkísérésben 

Választható műhelyek az alábbi témákban – ismételt műhelyek:

Vendégbabák csoport – Tabu-e még, trend-e már?
A műhelyt vezeti: Pintér Ilona, gyásztanácsadó, gyászcsoport vezető

Távolságban megélt veszteségKülföldre költözött gyerekek szüleinek veszteségei és hatása a családi rendszerekre
A műhelyt vezeti: Kánya Kinga, szociológus, gyásztanácsadó, tréner

Remény és veszteség hálójában – a kétarcú valóság az asszisztált reprodukció folyamatában
A műhelyt vezeti: Geiszbühl-Szimon Petra, mentálhigiénés segítő szakember, gyászcsoport vezető

A gyermek gyásza – hosszantartó súlyos betegség a családban
A műhelyt vezeti: Albert Éva és Szabó Márta

Egyre több a daganatos megbetegedés a családokban, a fiatalabb szülők között is. Ilyenkor óhatatlanul megjelenik az előgyász a családban. A gyerek érzései közt megjelenik a szorongás a jövőtől, a haláltól, a saját élethelyzetének a változásaitól. Egy hosszantartó, nehéz betegség megváltoztatja a családban a szerepeket, feladatokat, a napi rutint. Ezekről az érzésekről, változásokról, nehézségekről a gyermeknek szintén nehéz beszélnie bárkivel is.
Hogyan lehet ehhez akár családon belül, akár iskolában hozzáállni, hogyan lehet ilyen helyzetben a gyereknek segíteni – annak érdekében, hogy ez a kérdés ne legyen számára tabu?
Miben segítik, miben nehezítik helyzetüket, helyzetünket a mai hétköznapi trendek, változások, mint az online világ, közösségek, a család, mint rendszer átalakulása, az új szokások, nevelési elvek?

17.00 Zárszó, összegzés

 

Előadók, műhelyvezetők: 

Albert Éva
Pedagógus, mentálhigiénés segítő szakember.
Érintett családanyaként 10 éve foglalkozom gyermekek gyászával, valamint gyászoló gyermekek támogatásának lehetőségeivel. 2009-ben részt vettem Finnországban egy gyászkonferencián, ahol ismertették az ott országszerte működő veszteségfeldolgozó csoportfoglalkozásokat félárva gyermekek számára. A nemzetközi – többek között finn – szakirodalom tanulmányozását kövezően kezdtem el itthon, 2014-ben az első csoportfoglalkozások tervezését, majd megvalósítását. Többedmagammal immár tucatnyi csoportsorozatot és egy tábort sikerült megvalósítanunk, továbbá a Napfogyatkozás Egyesület szervezésében elindult gyermek-gyászcsoportvezetők képzésében is részt veszek. Tapasztalataim alapján ezekre a foglalkozásokra egyre nagyobb igény van, és ezek a foglalkozások hiánypótló segítséget nyújtanak a gyermekek – és megmaradt szülőjük – számára gyászmunkájukban

 

Békési Tímea
Gyászcsoport vezető, addiktológiai konzultáns, családi tanácsadó jelölt, metamorphoses meseterapeuta, etnográfus
Életemben eddig bármit is csináltam, mindig az érdekelt, mit tehetek azért, hogy az emberek lelkileg s ezáltal testileg is egészségesebben éljenek. Etnográfusként érkezve az addiktológia területére, rögtön szembetűnő volt a szokások, rítusok és a hagyományos kultúra egyéb eszközeinek hiánya, s ennek következményei a modern társadalomban (pl. fiatalkori drogfüggőség), különösen is a veszteségfeldolgozás területén. Bár már sokat haladtunk a tabu bontogatásában, mégis bőven van még tennivalónk. Hét éve vezetek gyászfeldolgozó csoportokat és egyik elindítója vagyok a hazánkban ötödik éve működő Átéljük, megosztjuk, gyógyulunk c. gyermek veszteségfeldolgozó csoportoknak, ahol félárva gyerekeknek és özvegy szüleiknek nyújtunk támogatást. Azóta a finn magból kelt munkánk Reményvirág Programmá cseperedett és jó úton vagyunk afelé, hogy a felnőtt csoportok után a gyerekcsoportokat és elterjesszük országszerte.

 

Dr. Bíró Eszter
Tanácsadó szakpszichológus, családterapeauta.
2003 óta dolgozom a Magyar Hospice Alapítványál, haldoklókkal és hozzátartozóikkal, és gyászolókkal. Minden ember, és minden család története egyedi, és ezek a történetek mély pszichológiai és filozófiai kérdéseket vetnek fel. A kérdésekre nincsenek ugyan egyértelmű válaszok, de sokat megmutatnak az emberi halandóság, a gyász természetéről, és az elővételezett gyász jelentőségéről.”

 

Csiznier-Kovács Andrea
Gyászcsoportvezető, sorstárs mentor, a sérült gyermeket nevelő nők által létrehozott Találj Magadra Egyesület alelnöke.

 

 

 

Ferber Eszter
Kapcsolatanalitikus, művészetterapeuta és gyásztanácsadó.
Mindhárom minőségemben az önmagunkhoz és a másokhoz – bármilyen emberi állapothoz – való művészi kapcsolódást gyakorlom; a mások által minősített, kirekesztett, vagy hátrányos helyzetű, aszimmetrikus helyzetben lévő emberekkel különösen. Egyéni és csoportterápiás helyzetben is a nyitott, megértő és felemelő közösség megteremtése érdekel. A kreativitásról azt gondolom, hogy az a készségünk, melynek segítségével nemcsak helyreállíthatjuk, hanem meghaladhatjuk önmagunkat. Alkotás során az áhítatban közvetlenül átélhető, amint bennünk valami emberfölötti hömpölyög.

 

Geiszbühl-Szimon Petra
Mentálhigiénés segítő szakember, NLP coach, gyászcsoport vezető
Szakmai önkéntesként pre- és perinatális-, és általános gyászfeldolgozó csoportokat vezetek, segítőként egyéni támogatást nyújtok veszteséget elszenvedett klienseimnek. 2014 óta tartom a Napfogyatkozás Egyesületnél a Támasznyújtás pre-és perinatális veszteség esetén továbbképzést egészségügyi dolgozók és segítő foglalkozásúak részére, mely hangsúlyt fektet a veszteséget megélt családok mellett a segítői oldal támogatásának kérdéskörére is. Fontosnak tartom a halálról, az emberi múlandóság körüli témákról való nyílt beszélgetéseket. Az egyéni segítői munkám és az egyesületi tevékenységem mellett 2015 óta tartok Halál Kávéház alkalmakat és egzisztenciális kérdések mentén önismereti programokat.

 

Kánya Kinga
Szociológus, közösségfejlesztő, gyásztanácsadó
Civil szervezeteknél és vállalatoknál végzett  szervezetfejlesztés és képzések, valamint  a közösségekkel folytatott munka  során láttam, hogy a veszteségek és gyász hogyan húzódnak mélyen a folyamatok és elakadások mögött. Női közösségekben a társadalmi szocializációs minták is sokszor nehezítik a valódi veszteségek megfogalmazását. Ezért a gyász társadalmi kontextusán és közösségi vonatkozási érdekelnek. A Napfogyatkozás Egyesület munkájában gyászcsoport vezetőként és gyászkísérőként, valamint képzőként veszek részt, elnökként fontosnak tartom a szakmai közösség építését és a gyásszal kapcsolatos szemléletformálást mid a közösségekben, mind a szakemberek számára.

 

Mezei Andrea
PCC coach / mentor coach, szervezetfejlesztő (Delta Source), a PAF Az emberibb egészségügyért alapítvány elnöke
2000 óta vagyok nagyvállalati szervezetfejlesztő, tréner és coach. 2011 óta azon dolgozunk a PAF Alapítványban, hogy visszaadjuk a gyógyítók szenvedélyét és önbecsülését. Fejlesztjük a kórházi csapatok és osztályok együttműködését, a betegek és a gyógyítók közötti kapcsolatot. Tréningeket, workshopokat, coaching üléseket, nyílt képzéseket, konferenciákat tartunk. Végső soron az a célunk, hogy erősödjön az egészségügyi szervezetek öngyógyító képessége.

 

Pintér Ilona
Gyásztanácsadó, gyászcsoport vezető
Hetedik éve kísérem a Vendégbabák csoportban részt vevő gyászolókat iszonyatosan nehéz útjukon. Először dúlaként találkoztam azzal a fájdalommal, amit egy várva várt baba elvesztése okoz egy anyának és párjának és úgy éreztem tehetek valamit segítségként. Elvégeztem a Napfogyatkozás Egyesület keretein belül, Singer Magdolna gyász csoport vezetői képzését, majd a Gyásztanácsadó képzést is.

 

Rácz Katinka
Szociális munkás, gyásztanácsadó, gyászcsoport vezető
Szociális munkásként dolgoztam  több civil szervezetnél, egyéni és csoportos folyamatokban hajléktalan, intravénás szerhasználó és fogyatékkal élő emberekkel, csellengő kamaszokkal. E munka során jött a felismerés: minden segítő kapcsolat veszteség feldolgozás is egyben, amelyhez speciális tudás szükséges.  Jelenleg titkárként veszek részt a Napfogyatkozás Egyesület munkájában, a képzések kidolgozásában és szervezésében, az adminisztrációs háttér biztosításában és a közösségépítésben. Emellett önismereti és önsegítő csoportokat vezetek felnőtteknek és gyerekeknek, gyásztanácsadóként konzultálok egyéni folyamatokban. Szociális munkásként magam is átestem kiégésen, ezért kiemelten fontos számomra a szociális szférában dolgozók lelki egészsége, gyászfeldolgozása.

 

Singer Magdolna
Író, gyásztanácsadó, mentálhigiénés szakember
A gyász egyik elismert hazai szakértője, négy gyermek édesanyja. Az írás mellett a Napfogyatkozás Egyesület keretein belül gyászcsoportvezetőket és gyásztanácsadókat képez ki, előadásokat, tréningeket tart, valamint egyénileg segíti a veszteséget elszenvedett személyeket. Számos cikk, tanulmány, tucatnyi ismeretterjesztő könyv és három regény szerzője.

 

Szabó Márta
Gyásztanácsadó, coach, pedagógus
Gyásztanácsadóként évek óta támogatok gyászolókat önsegítő csoportokban és egyéni segítő beszélgetésekben, valamint segítem céljaik elérésében, változásaikban, elakadásaikban coachként az ügyfeleimet. Mindkét képesítésem aktívan használom az iskolában is, az iskolai közösségek, az egyes tanulók és kollégák támogatására akár veszteségfeldolgozás, akár a tanulás, tanítás területén. A Napfogyatkozás Egyesületén belül én tartom a pedagógusoknak kínált „Hogyan vigasztaljuk meg a gyereket?” akkreditált továbbképzést, segítem a hozzánk forduló iskolákat, két éve pedig az elnökség tagjaként részt veszek az egyesület munkájában, képzéseinek a kidolgozásában, megtartásában, a képzett szakemberek támogatásában.

 

Takács József
Integratív terapeuta, mindfulness tanár
Szerhasználattal, szorongással, depresszióval foglalkozom, egyéni és csoportfolyamatokban, illetve mindfulness-t tanítok úgy a terápiás folyamatok részeként, mint 8 hetes csoportokban.
2005 óta dolgozom a mentálhigiéné és az addiktológia területein és 2008 óta nyújtok terápiásan orientált életvezetési tanácsadást civil szervezeteken, alapítványokon keresztül. 2015-ben indítottam el a saját terápiás praxisomat.
A meditációval és a mindfulness-szel a 2000-es évek elején ismerkedtem meg. Sok éve használom a módszert az egyéni konzultáció/terápia részeként; 2015 óta vezetek 8 hetes mindfulness (mbct) tanfolyamokat.

Részvételi díj:

A rendezvény részvételi díja: 25 000 Ft / fő
Napfogyatkozás Egyesület tagoknak: 20 000 Ft / fő

Kombinált részvételi díj

A december 7-én megrendezésre kerülő  A gyász lélektana és gyászolók segítése című egynapos továbbképzésen való

részvételt is biztosító kombinált ár: 39 000 Ft /fő

Napfogyatkozás Egyesület tagoknak: 34 000 Ft / fő

Kombinált részvétel esetén a konferencia és a képzés jelentkezési lapjának kitöltése is szükséges. 

Jelentkezés:

Online jelentkezési lap kitöltésével és a részvételi díj átutalásával
Jelentkezési lap kitöltése ITT>>>  

Ha nem nyílik meg akkor az alábbi linken:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceIB83qGg6Yz1TTxnzVBo8sHL54GNSbw3NWaS6mMDq_fe6WQ/viewform

Részvételi díj befizetése átutalással lehetséges:
Napfogyatkozás Egyesület
11705008-20475424
A közleménybe kérjük beírni: Konferencia2019 + résztvevő neve

A részvétel az online jelentkezési lap kitöltésével és a részvételi díj befizetésével válik véglegessé.

Helyszín:
Premium Apartmanház
(Budapest, Országbíró u. 44-46.)