VÁLÁS ÉS SZAKÍTÁS
A párkapcsolati veszteségek sajátosságai és hatása – az egyén és környezete, kapcsolatai vonatkozásában

PROGRAM

8.45-9.00 Online érkezés

9.00 – 10:30 Dr. Balogh Klára: A válás hatása a felnőttekre

A válás lehet egy hosszú vajúdás eredménye, megszülethet a döntés hirtelen az egyik fél bódító szerelme kapcsán. Minden esetben felkavaró érzelmek borítják fel a mindennapok egyensúlyát. A gyászfolyamatát nem lehet megspórolni, szükséges az elengedés, hogy a válás traumája nem terhelje a további életet, az új kapcsolatokat.

Előadásom első részében arról szeretnék beszélni, hogyan hat ez a szövethasadás a pár tagjaira, a tágabb családra, baráti közösségekre, milyen rítusok segíthetik a veszteség feldolgozását.

10.30-10.45 Szünet

10:45-12:15 Dr. Balogh Klára: A válás hatása a gyerekekre

Előadásom második felében pedig a válásnak kitett gyerekekről, az ő gyászukról, a segíteni akarásukról, a parentifikációjukról fogok beszélni, valamint arról, hogyan segíthetnek a felnőttek, nagyszülők, barátok, pedagógusok abban, hogy ez a korai élettapasztalat, ne traumaként kísérje későbbi életüket.

Előadó: Dr. Balogh Klára gyermekgyógyász, a Magyar Családterápiás Egyesület kiképzője, családpszichoterapeuta. 20 évnyi gyermekgyógyászati gyakorlata során közelről látta a megújuló és széttartó párkapcsolatokat, megtapasztalhatta a válás okozta veszteségek, hatását a felnőttekre és a gyerekekre. Ezeket a tapasztalatait egészítette ki család- és párterápiás szaktudással családterapeutaként. 30 év terápiás gyakorlata tovább gazdagította ismereteit a párkapcsolat fejlődéséről, kríziseiről, válás gyászfolyamatáról, arról hogyan lehet támogatni ebben a folyamatban a pár tagjait, a gyermekeiket, a szűkebb-tágabb családot, hogy kialakuljon az elfogadás, ami az alapja az új kapcsolatok kialakulásának.

12:15-12.30 – Szünet

12:30-13:30 – Szekciók (előzetes regisztráció szerint):

A szekcióbeszélgetések párhuzamosan zajlanak, az eseményre való jelentkezésnél az egyikre lehet regisztrálni.

Intézményrendszer a család körül válás esetén

A válással kapcsolatos másodlagos veszteségek között jelentős számban megjelennek az intézményrendszerek és a válással kapcsolatos folyamat során megélt veszteségek. Fontosnak tartjuk, hogy ezek megelőzése érdekében a segítő szakemberek is átfogó ismeretekkel rendelkezzenek, amelyeket a szülők és gyerekek számára át tudnak adni. 

A műhely során beszélgetünk arról, szakemberként hogy tudjuk a családtagokat és a családtagokat a különböző intézmények bevonásával támogatni – hol vehetnek igénybe pszichológusi, mentálhigiénés támogatást, hol kaphatnak páros mediációt, jogi tanácsadást egyénileg és külön-külön? Milyen, számukra releváns segítség áll a rendelkezésükre, hogy erőforrásaik feltárásával és veszteségeik tudatos megélésével tudjanak szembenézni ezzel az új élethelyzettel? Az ellátórendszer különböző felnőtt- és gyerek intézményei között nehéz eligazodni, sokszor a szakemberek sem tudják, mire, melyik intézmény jogosult.

Műhelyvezető: Mucsi Georgina szociális munkás és gyászkísérő. Egyetemi oktatóként és a gyakorlatban egyaránt találkozik a szociális ellátórendszer kihívásaival, a leterheltséggel és a tabusított témákhoz való viszonyulási módokkal egyaránt.  

Egyéni és csoportos gyászkísérést végez, képzéseket tart. 2023 óta a Napfogyatkozás Egyesület munkatársaként a gyászkísérők országos hálózatának koordinációjában vállal szerepet.  

Atipikus válások

A műhelyen azokról a válási veszteségekről lesz szó, amelyekben a kényszerűség, vagy a formális feltételek hiánya miatt a veszteségek eltérő módon jelennek meg (LMBTQ párok, élettársi viszonyok, külföldi állampolgárságú társtól való válás stb.). Ezekben a helyzetekben a veszteségek akár a titok, a minősítés, akár a kapcsolat elismerésének hiánya miatt elvitatottak, és kiegészülnek olyan érzésekkel, másodlagos veszteségekkel, amelyek miatt az érintettek különösen nehezen tudnak a válási folyamaton is keresztül menni.

Műhelyvezetők:

Kánya Kinga, szociológus, 2002 óta hazai és nemzetközi civil szektorban esélyegyenlőségi, kooperatív közösségfejlesztő folyamatokban, esélyegyenlőségi és érdekérvényesítő programokban a szakmapolitikai területek metszéspontjaiban elhelyezkedő társadalmi problémákkal foglalkozik. Egyéni és csoportos gyászkísérést végez, képzéseket tart, a veszteségek különböző területeire vonatkozóan programokat fejleszt, 2019 óta a Napfogyatkozás Egyesület elnöke. Doktorandusz hallgatóként a gyász átalakult társadalmi funkcióit és közösségi gyakorlatait kutatja.

Sándor Bea, projektvezető, művészetterapeuta. Az 1990-es évek vége óta civil szervezetekben dolgozott, 2014-ben végzett jogászként az ELTE ÁJK-n. 2015 és 2021 között a Háttér Társaság Jogi Programja számos projektjének vezetője, szakértője volt. A Háttér Jogsegélyszolgálat munkatársaként részben az azonos nemű párokat, szülőket érintő családjogi kérdésekkel foglalkozott, és ennek kapcsán találkozott válással kapcsolatos ügyekkel, nehézségekkel is. 2022-ben diplomázott zeneterapeutaként a Pécsi Tudományegyetemen. Jelenleg a Sortition Europe munkatársaként dolgozik: a szervezet célja, hogy az EU-tagállamokban működő partnereivel sokszínű közösségi gyűlések szervezését tegye lehetővé, illetve megismertesse a közösségi gyűlések hasznosságát és szervezésének módszertanát a döntéshozókkal. Emellett zeneterapeutaként működik, és a Háttér Társaság Személyes Segítő Szolgálatának alprogramvezetője.

A gyerekek által megélt komplex veszteségek válás során – betekintés a gyermek világába a Hullámhegyek, hullámvölgyek pályázat alkotásai mentén

A gyermekek komplex veszteségeibe engednek bepillantani az egyesület pályázatára küldött irodalmi és képzőművészeti alkotások. A műhely során ezeken a műveken keresztül beszélünk a veszteségek sokféleségéről. Megvizsgáljuk, miként segíthet a gyermekeknek az érzéseik, gondolataik kreatív kifejezése. Beszélünk arról, hogyan támogathatjuk ebben a gyerekeket szakemberként, és hogyan támogatnak minket, szakembereket ezek az alkotások.

Műhelyvezető: Szabó Márta gyászkísérő, coach, a Napfogyatkozás Egyesület alelnöke. Gyászcsoportvezetőként és egyéni gyászkísérőként dolgozik különböző veszteséget megélő  felnőtt és kamasz gyászolókkal. A Napfogyatkozás Egyesület alelnökeként a különböző képzésekben, projektekben vesz részt, támogat szakembereket és közösségeket. Coachként a változásaik, célkitűzéseik mentén dolgozik az ügyfeleivel.

Konfliktus és veszteségek – együttműködés a veszteségekben

Műhelyvezetők: Gyúró Edit, szupervízor-coach, képzésben lévő pár-és családterapeuta, gyászkísérő. Munkám során gyakran találkozom olyan párokkal, akiknek a mindennapjait a veszekedések, a konfliktusok, „a megnemértettség” érzése tölti ki. Ezekben a kapcsolatokban az egyik fél még sokszor bízik a „boldog, közös jövőben”, miközben a másik fél már érzelmileg teljesen eltávolodott és gondolatban  kilépett a kapcsolatból. Az ilyen esetekben a saját igazság keresése közben, kölcsönösen okoznak fájdalmat egymásnak és maguknak, előkerülnek ezer éves sérelmek, a hibáztatás, a bántás és minden esetben a veszteség érzése. A terápiás tér lehetőséget ad arra, hogy biztonságban  nyíltan ki tudják mondani egymásnak az érzéseiket, sérelmeiket, megegyezzenek a nehéz, problémás kérdésekben, megértsék és elfogadják egymás nézőpontját. 

Tamás-Láng Andrea szichológus, munka- és szervezetszakpszichológus, képzésben lévő pár- és családterapeuta vagyok. Egyéni helyzetekben (akár szervezeti kereteken belül vagy kívül) illetve pár- és családterápiák keretein belül dolgozom. A válás gondolata sokszor megjelenik a munkámban. Ezen az úton kísérem a felnőtteket, hogy a dilemmák, a helyzetek adta komplexitás mellett is önazonos döntést tudjanak hozni és utána annak következményeivel jól tudjanak együtt élni.

13:30-13:50 – Műhelyek közös összefoglalása 

13:50 – Zárás

JELENTKEZÉSI INFORMÁCIÓK:
Jelentkezési határidő: június 12..
A részvételi díj: 20.000 Ft / fő
Early bird jelentkezés: 2024. május 20-ig történő jelentkezés esetén: 17.500 Ft
A részvételi díj a Napfogyatkozás Egyesület tagjainak: 17.500 Ft

2024 május 8.