A temetésről az elhunyt életében tett rendelkezése az irányadó. Ennek hiányában, az dönt, aki a temetésről gondoskodik. A sorrend a következő: aki a temetést szerződésben vállalta, akit arra az elhunyt végrendelete kötelez, végintézkedés hiányában a vele együtt élő házastársa, az elhunyt egyéb közeli hozzátartozója.

A temetkezésnél lehet kérni koporsós temetkezést, hamvasztás utáni urnaelhelyezést, hamvak szórását, valamint egyedi temetkezési módot. A szertartások közül mindenhol lehetőség van a ravatalozásra, a temetkezési vállalatok részletesen tájékoztatnak a lehetőségekről, pl. kísérő személyzet, virág, zene stb. (Ravatalozásra akkor is van lehetőség, ha az elhunytat utána hamvasztják.) Hasonlóan a kegyeleti kellékek is itt rendelhetők meg, ilyen például a koporsó, urna, szemfedő, urnaszemfedő, kereszt, fejfa. A temetésen kérhetünk polgári illetve egyházi búcsúztatást. A polgári temetést a temetkezési irodában rendelhetjük meg, az egyházi temetésről az adott egyház ad tájékoztatást, célszerű a lakhely szerinti legközelebbit felkeresni. A gyászjelentéseket is kiválaszthatjuk temetést bonyolító cégnél, de máshol is. Megrendelhetünk akár elektronikus úton kiküldendő gyászjelentést is, a megadott e-mail címekre elküldik helyettünk az értesítéseket.

Az urnasírokat általában 10 évre, a koporsós sírokat 25 évre lehet megváltani. Hosszabbítani bármikor lehet a megváltott idő lejárta előtt. A kripták, sírhelyek megváltása általában száz évre történik. Egy urnasírba négy urnát, egy koporsós sírhelybe maximum két koporsót lehet tenni, de itt huszonöt év különbséggel. Egyedi lehetőség még a szórásos temetés, itt a kötelező iratok bemutatása alapján az irodákban lehet részletesen informálódni. Ha valaki nem akarja eltemettetni a halottat, hanem hazavinné és saját maga gondoskodik a hamvak további sorsáról, a krematóriumban lehet átvenni a hamvakat.

2017 szeptember 5.