16 éve vezetek heti rendszerességű gyerekpszichodráma, meseíró csoportokat és táborokat. A biztonságos, keretezett, intim tér, amiben közösséggé érhet a csapat fontos eleme a folyamatoknak. A közösség megtart, visszajelez, helyszínt biztosít a kimondhatatlannak érzett  biztonságos kimondására és egy hiteles tapasztalatot ad a csoporttagoknak saját magukról, ahol megtalálhatják helyüket és szerepüket. Egy ilyen térbe érkezhet meg a résztvevők egyéni története, melyeket a valós és szimbolikus térben megosztva egymással  érzik meg saját erejüket és így kapcsolódva egymáshoz kezdenek bele egy új történetbe, ami a közös történetükké válik. A közösségük történetévé. 

2022 március 5.