A Napfogyatkozás Egyesület gyakorlatorientált 30 órás akkreditált továbbképzése óvódapedagógusok, általános és középiskolai pedagógusok valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak számára.

A továbbképzés pedagógusok számára akkreditált, pontértéke: 30 pont

A pedagógus miközben tanítja a gyerekeket, meghallgatja őket, játszik velük, segít nekik, elkerülhetetlenül találkozik a gyermek illetve a környezete veszteségeivel, gyászával, azok hatásaival, egy haláleset, válás, súlyos betegség, hirtelen költözés kapcsán. Ahogyan ezekben a helyzetekben jelen van, reagál, döntően befolyásolhatja a folyamatot, és fontos mintaként is szolgálhat. Alapvetően az empátiájára és saját tapasztalataira építve nyújt támaszt, ami fontos, de közben bizonytalan, feszült, mert hiányosak az ismeretei arról, mire figyeljen, mi az, ami természetes a gyermek, a család, a közösség folyamatában, mi az, amire szüksége lehet a gyermeknek, mikor és milyen segítséget kaphat a gyermek, a közösség vagy akár a pedagógus.

A gyakorlatorientált képzésen a résztvevők megismerik a veszteségekhez kapcsolódó gyász folyamatát, ezek életkori jellegzetességeit a gyermekek egyes korosztályainál. Emellett pedig konkrét, valódi iskolai helyzetekben alkalmazható kommunikációs technikákat, strukturális módszereket sajátítanak el, saját egyedi helyzetükhöz, tapasztalataikhoz, tanítási attitűdjükhöz igazítva ezeket.

A képzés főbb tartalmi elemei:

 •  a gyász- és veszteségfeldolgozás folyamatának általános jellemzői, sokszínűsége, és ezeknek a speciális jegyei a kisiskolás kortól a késő kamaszkorig
 • a feldolgozást, a kapcsolódó érzelmek megjelenítését, elfogadását támogató kommunikációs, strukturális és egyéb eszközök, ezek gyakorlatban való alkalmazás
 • a szakemberi segítség szükségességének jelei, a segítségnyújtás lehetőségei
 • a tanult elmélet és gyakorlatok beépíthetősége a mindennapi munkába preventív jelleggel, vagy más érzelmileg megterhelő helyzetekben

Néhány visszajelzés a résztvevőkről, hogy mit tartottak a képzésben kiemelkedőnek:

 • A gyakorlati feladatokat, az iskolai életből vett példákat.
 • Az oktató szaktudását és munkáját, hogy a továbbképzésen részt vevők igazi csoporttá válhassanak.
 • A képzésen részt vevők együttérzését és tanácsait a felmerülő problémákkal kapcsolatban.
 • Az előadó hitelességét mind a gyász témájában, mind az iskolai helyzetek ismeretében.
 • Bemutatott (és saját magunkon kipróbált) módszerek, eszközök sokfélesége.
 • Jók voltak a gyakorlati feladatok. A kérdéseinkre választ kaptunk.
 • Az oktató személyét, hozzáállását, szaktudását, tapasztalatát, a csoport vezetését.
 • Jó volt a sok iskolai példa, a keretek tartása, a hangulat.
 • Konkrét gyakorlati útmutatót kaptam, amit azonnal alkalmazni is tudtam, és már meg is tapasztaltam az eredményességét.

A képzés ideje: 30 óra

A képzés ára: 30000 ft

A képzést tartja: Szabó Márta – gyászkísérő, gyászcsoportvezető, coach, pedagógus

További információ: marta.szabo@gmail.com

A program eddigi résztvevőinek a program tartalmával és lebonyolításával kapcsolatos elégedettségéről szóló összesítés (1-5-ös skálán, frissítve 2021. szeptember 20-án):

Megvalósította-e a továbbképzés a kitűzött célokat? Megfelelt-e az elvárásoknak?  – 4,89

Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk?  – 4,39

Milyennek ítéli meg a továbbképzés gyakorlati hasznosságát?  – 4,86

Mennyire volt megfelelő az elméleti és a gyakorlati ismeretek aránya? – 4,75

Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek?  -4,82

Teljesíthetők voltak-e a továbbképzés előírt követelményei?  – 4,89

Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja?  – 4,93

Hogyan ítéli meg az oktató munkáját, szaktudását?  – 4,96

Megfelelőek voltak-e a tárgyi feltételek (általános feltételek, eszközök, segédletek, kötelező irodalom?)  – 4,93

Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége? – 4,96

2022 január 24.