A veszteségek megélése és a gyász folyamata a munkahelyen nehezen megközelíthető. Sokszor zavar, eszköztelenség, a munkafolyamatokat érintő kommunikáció akadozása, bizonytalansága jellemző. A formális eljárásrendek (szabadságok, anyagi támogatás stb.) nem segítik a gyászolót és a gyászolóval együtt dolgozókat abban, hogy a gyász egyediségét, személyes megélésének sokféleségét kezelni tudják, beszélni tudjanak a kölcsönös szükségletekről és egyben támogató közeget is tudjanak biztosítani.
Sokszor a közvetlen vezető és a munkatársak szembesülnek ezekkel a kihívásokkal.
A gyászfolyamatokkal kapcsolatos egységes tudás, a beszélgetések formáját, kialakítását és a kommunikációt segítő készségek és eszköztár bővítése segíti a belső, munkatársak közötti kommunikációt és munkaszervezést, és segíti az ügyfelekkel folytatott kommunikációt is.
Ezáltal nem csak kiegyensúlyozottabb és biztonságosabb, hanem a további esetleges nehezen kezelhető helyzetek kialakítását megelőző folyamatok kialakítása is meg tud valósulni.

A képzés komplex megközelítésben kezeli a gyász témáját (tudásátadás, eszköztár bővítés, egyéni reflexió lehetőségének megteremtése)  és modulszerű felépítése az adott munkaközösség igényei szerint alakítható. 

 1. modul Alapismeretek – közös tudás és fogalomrendszer kialakítása
 • A gyász- és veszteség feldolgozáshoz kapcsolódó alapismeretek (gyászfolyamat jellemzői, veszteségek és változások külső- és belső tényezői, elakadt és komplikált gyász, szemléletformálás lehetősége).
 • Veszteség és gyász a munkahelyen, az egyén életében – gyakorlati ismeretek és készségek a belső működés során tapasztalt helyzetek tükrében.

A modul során arra fektetjük a hangsúlyt, hogy  egységes tudás jöjjön létre az élethelyzetek változásával, veszteségekkel vagy halállal kapcsolatos gyászról.

A modul elméleti megközelítéseket és interaktív tapasztalatmegosztó köröket tartalmaz, amikor azokat munkakörspecifikus helyzeteket elemezzük ki, amelyek az elméleti ismeretek és témák során a felmerülnek a munkakörspecifikus helyzetekben gyakorlati esetekként megjelennek.

 1. modul: Gyászolók támogatása és krízisintervenciós lehetőségek– egyéni és csoportos módszerek.

A cég belső munkaköreire és célcsoportjára fókuszálva munkahelyi és egyéni szituációs helyzeteket hozunk, és szituációs helyzeteken keresztül modellezünk. A munkahelyi beavatkozási módok és eszköztár bővítése valósul meg, amely a belső működésére is visszahathat és megjelenik a belső munkatársakkal és a külső ügyfelekkel való kommunikációban is. Ebben a blokkban egyéni kommunikációs és csoportos helyzetgyakorlatokon keresztül technikákat és módszereket adunk át.

 • kommunikáció a gyászolóval / veszteséget, változást megélő munkatárssal / ügyféllel
 • a gyásszal / élethelyzettel kapcsolatos információk köre a telefonos / személyes kapcsolatfelvétel során
 • érzelmek kezelése
 • javasolt mondatok, a munkahelyi környezetben megvalósítható egyéni csoportos támogatás formái, tájékoztatás módja

Igény szerint további kiegészítő elemként a munkatársak egyéni konzultációs lehetőséget kapnak, az érintettség és nehezen kezelhető helyzetek egyéni megélésével kapcsolatban.

A képzésünk az alábbi pillérekre épül:

 • tudás megszerzése
 • gyakorlati és módszertani eszköztár bővítése
 • egyéni önreflexió
 • rendszerszintű együttműködés kialakítása.

A belső képzés interaktív módszerekkel, tudásátadó és gyakorlati blokkokkal valósul meg.

További információ és ajánlatkérés:
Kánya Kinga
kanya.kinga@gyaszportal.hu
06-20-338-3315

 

2020 szeptember 4.