134.png

Cserági István komoly hívő, 3 gyermekes, evangélikus családban nevelkedett, haláláig emlegetett Géza bátyját, nagyon fiatalon veszítette el. A Mindenható Isten elhívásának engedve, teológiai tanulmányainak elvégzése után, 1982-ben szentelte lelkésszé: Nagy Gyula püspök. Istentől rendelt párjával, Máriával 1989. október. 7-én kötött házasságot. Frigyüket az ÚR három örökbe – lélekbe fogadott, két vér szerinti, két fogadott gyermekkel áldotta meg. Komoly felelősségtudattal, szeretetteljes gondoskodással vette körül a rábízott nagy családot, mutatta nekik a Krisztushoz vezető utat. Hitvesével örökké tartó szerelemben, lelki eggyé-válásban élt. Lelkészi szolgálatait Szakonyban, Ózdon, Tésen, Nagyvelegen és Kissomlyón végezte.2008-tól az ÚR súlyos szívbetegségen, műtéten segítette át, érezhette, hogy Jézus a vállán hordozta. Erről igehirdetéseiben gyakran bizonyságot tett. Gyülekezeteinek pásztorolását mély hittel, békességgel, jámborsággal, türelmes – megbocsátó, segítőkész szeretettel végezte, a Krisztusra ébredést munkálta. Tragikus hirtelenséggel ment el tőlünk egy közúti baleset miatt..

2018 december 21.