131.png

Cs. Gyimesi Éva irodalomkritikus, irodalomtörténész professzor és publicista a kolozsvári Babes–Bolyai Tudományegyetem magyar tanszékének volt vezetője.

1945-ben született Kolozsvárott. Tanulmányait is itt végezte; 1968-ban magyar nyelv- és irodalom szakon szerzett diplomát. A Babes-Bolyai Egyetem magyar tanszékén tanított, 1990-től mint egyetemi tanár. Nyelvművelő és stílusvizsgáló tanulmányait, jegyzeteit rendszeresen közölték a lapok, köztük a Korunk, A Hét, az Utunk, a Látóhatár.

Első önálló kötetében, a Mindennapi nyelvünk (1975) címűben a nyelvműveléssel foglalkozott, a Találkozás az egyszerivel című kötete (1978) a monografikus elemzéseket önálló líraelméleti felismerésekkel tette teljesebbé. Előszóval és jegyzetekkel látta el a romániai magyar költők Múlt, jövő mezsgyéjén című antológiáját (1980).

Különösen fontos munkái közé számítanak a Teremtett világ című irodalomelméleti kötetén kívül a transzilvanizmusról szóló tanulmányai. Indexre tett könyvei – Gyöngy és homok, Honvágy a hazában – akárcsak számos kortársáé, csak 1989 után jelenhettek meg.

Nagy visszhangot váltott ki a Szem a láncban: bevezetés a szekusdossziék hermeneutikájába című könyve, amelyben az egykori Securitate által megfigyelt professzor saját megfigyelési dossziéjának eredeti szövegét közli személyes kommentárokkal tarkítva.

Publicisztikai munkásságáért 2005-ben megkapta a Joseph Pulitzer-emlékdíjat, kitüntették a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje polgári fokozatával 1996-ban, a szegedi József Attila Tudományegyetem díszdoktora volt 1995. október 3. óta, elismerték a Pro Cultura Hungarica-díjjal is.

2018 december 21.