101.png

DRÁGA SZÜLEIM…!

A szüleim azok akiket sohasem tudok feledni.Édesanyám gyermek korábban kapott betegségéből sohasem tudott felgyógyulni.Hat gyermek szülését vállalta,kettőt kicsi korukban elveszítettek.4 testvéremmel korán árván maradtunk az édesanyánk korai halála következményeként.A testvéri szereteten kívül sok anyai szeretett nem kaptunk,mivel a mostoha anyák nem úgy érzik át a nevelt gyermek szeretettét,mint a sajátjáért.Ezért a szeretett hiánya kinevelt bennünk egy olyan belső szeretet igényt, amelyet a saját családunk számára igyekszünk átadni,amit édesanyánk számunkra hátra hagyott.Édesapámat nem hibáztatom azért,hogy nem tudta egyben tartani a családot,mert amikor erősnek kellet volna lennie gyenge volt.A nagyszüleinken keresztül eljutottat édesanyánk szeretetének hátra hagyása, pótolta azokat a hiányosságokat melyeket az életünk folyamán édesanyánk halála miatt el kellet viselnünk.Bennünk a hála és a szeretett gyökeresedett meg,és amit láttunk,tapasztaltunk igyekezünk gyermekeink,unokáink számára átadni,hogy ők ne ismerjék a szülői hiányból fakadó szeretett hiányát. Édesapám vasutas volt,rengeteget dolgozott,a maga módján szerette a 4 gyermekét,de amikor erősnek kellett volna maradnia elgyengült,és teret adott a számunkra idegen mostoha akaratának.Így hamar elkerültünk a szülői házból.Ezért még jobban tudatosodott bennünk a szülői szeretet.Minden testvérem az életben megjárta a nehéz mércéket,de eredményesen sikerült minden nehézségeken túlhaladni.Mindannyian hálásak vagyunk ezért a sorsnak,és az édesanyánk utolsó kérésének,hogy legyünk bátrak,és gondoskodjunk mindig családunkról. Az emlékeinket ha két egymástól messze is vannak eltemetve,sohasem feledjük gyermeki szeretetünket,mert ők adták az életünket, akár milyen rossz és nehéz körülmények között is nevelkedtünk. Drága szüleink gondolataink és szeretetünk a szívünk mélyén veletek van,és kérünk benneteket és az ÚR gondoskodását őrizze útjaitokat ott fent….!

Azon az éjjel…!

Azon az éjjel az órák összevissza vertek. Azon az éjjel hold fényben úsztak mind a kertek. Azon az éjjel kocsik robogtak a kapunk alatt. Azon az éjjel könnyben vergődtek a fülledt szavak. Azon az éjjel égett szobánkba gyertya, lámpa. Azon az éjjel féltünk a borzasztó homályba. Azon az éjjel arcunk ijedt volt, halovány. Azon az éjjel halt meg szegény, édesanyám és édesapám. Azon a reggel csupa rokon jött, sirató nép. Azon a reggel sürögtek az öreg mosónék. Azon a reggel kendővel kötötték fel gyönge állát. Azon a reggel lassan vezettek a földúlt szobán át. Azon a reggel rozsdás pénzt tettek kék szemére. Azon a reggel riadtan bámultam feléje. Azon a reggel csak hallgatott makacs ajakkal. Azon a reggel olyan volt, mint egy néma angyal.

Az Úr imádsága (Miatyánk)…!

Mi atyának, aki a mennyekben vagy! Szenteltessék meg a te neved! Jöjjön el a te országod! Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a földön is! Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma! Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek! Ne vígy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól..!
Ámen….!

Az angyali üdvözlet
(Üdvözlégy)…!

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján.
Ámen….!

Irgalmas Istenem..!

Amikor hozzád fordulok nem magamért teszem,hanem azon testvéreimért,rokonaimért,szeretteimért a Barátaim szeretteiért,és a földön életüket befejezett összes emberért teszem,hogy a szerzeteink akik ” e” földi életüket befejezve,csatlakozva hozzád, ott fent az örök békesség oltárán, bocsájtsd meg bűneiket.Vedd azokat oltalmadban akik szenvedtek,és elhagyták a földi életüket. Hogy nekünk megbocsáss, Kérünk Téged, hallgass meg minket! Hogy elménket mennyei kívánságokra felindítani méltóztassál, Kérünk Téged, hallgass meg minket! Hogy a magunk, testvéreink, rokonaink és jótevőink lelkét az örök kárhozattól megmenteni méltóztassál, Kérünk Téged, hallgass meg minket! Hogy a megholt híveknek örök nyugodalmat engedni méltóztassál, Kérünk Téged, hallgass meg minket! Hogy a világot ragálytól, éhségtől és háborútól megőrizni méltóztassál, Kérünk Téged, hallgass meg minket..!
Ámen…!

2018 december 21.