11

Vargyas Péter 1950. október 5-én született Budapesten. Középiskolai tanulmányait az Ady Endre Gimnáziumban végezte, majd az Eötvös Loránd Tudományegyetem történelem szakán szerzett diplomát 1975-ben. Aššur-nirāri szerződése Mati’ellel című disszertációját Komoróczy Géza irányításával írta.

Az egyetem elvégzése után a MTA Könyvtárának Keleti Gyűjteményében dolgozott. 1980 és 1983 között a Szovjet Tudományos Akadémia Keletkutató Intézetének (Leningrád) volt levelező aspiránsa. 1987-ben védte meg kandidátusi értekezését, disszertációjában a korai Babilónia ártörténetét elemezte. 1999 habilitált az ELTÉ-n, majd 2004-ben a MTA doktora címet szerezte meg. Disszertációjában az ókori Babilónia pénztörténetét vette górcső alá.

Az egyetemi oktatásba aktívan bekapcsolódott. 1990 és 1997 között a Janus Pannonius Tudományegyetem Ókortörténeti és Régészeti Tanszékének egyetemi docense lett, ugyanakkor 1992 és 1997 között a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanszékvezetése mellett a dékánhelyettességet is ellátta. 1997 és 2008 között ismét a Pécsi Tudományegyetemen tevékenykedett, az Ókortörténeti és Régészeti Tanszék, tanszékvezető egyetemi tanáraként irányította az oktatási egységet. 2008-ban az Ókortörténeti Tanszék intézeti tanszékvezető egyetemi tanárává nevezték ki.

Kutatásainak fő területeit az ókori Közel-Kelet gazdaságtörténeti kérdései jelentették. A témára vonatkozó szerteágazó ismeretek elsajátítása végett többször járt Irakban, Szíriában és Egyiptomban. Piac- és ártörténeti elemzéseit nemzetközi tudományos fórumokon ismerték el, amely számos neves ösztöndíj odaítélésével egyértelműen tetten érhető: 1988-1990 között az Alexander von Humboldt ösztöndíj révén Heidelbergben, 1999 és 2000 között Andrew W. Mellon speciális ösztöndíj révén a jeruzsálemi W.F. Albright Institute of Archaeological Research tudományos intézetben folytathatott kutatásokat. 1997-2000 között Széchenyi Professzori Ösztöndíjban részesült. Rendszeres előadója volt különböző nemzetközi ókortörténeti konferenciáknak. Tanulmányai, értekezései a legmagasabban jegyzett tudományos folyóiratokban jelentek meg.

Komoly tudományszervező tevékenységet folytatott. Az Ókortudományi Társaságnak 1975-től, a Körösi Csoma Társaságnak 1980-tól volt tagja. Részt vett a MTA Ókortörténeti Bizottságának, illetve a MTA Orientalisztikai Bizottságának a munkájában, ez utóbbiban a Közel- és Közép Keleti Albizottság elnökségét is ellátta. 2002 és 2008 között a Specimina Nova szerkesztőségi tagja volt, szerkesztette az Ókortudományi Dolgozatokat és az Élő Ókort.

2018 október 20.